پولسازی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. پولسازی

پولسازی به طراحی پیشنهاد های جذاب و ارسال ایمیل و پیام برای اعضا و با پیشنهاد دادن تخفیف های خوب سعی می شود که مبلغ فاکتور مشتری  افزایش پیدا کند.پول سازی از طریق تخصص ایمیل مارکتینگ و طراحی کمپین و افزایش نرخ تبدیل و تبلیغ نویسی ایجاد می شود

Call Now Button