شامل پی گیری سفارش های ناموفق بدین صورت افرادی که قبلا یک کالا رو درخواست و ثبت کرده اند ولی منجر به خرید نشده کاری کنیم که خرید رو انجام دهد و یا فروش مجدد به افرادی که قبلا از ما خرید کرده اند و فعال سازی مخاطینی که غیر فعال هستند و پشتیبانی مناسب است

فهرست
Call Now Button